Aflevering af trailer

Når traileren afleveres, bedes følgende punkter huskes:

  • Næsehjulet må IKKE drejes op i bremskablet. 

Du har pligt til at rengøre traileren efter brug.

  • Fjern efterladenskaber og evt. rengøre vægge mm. 
  • Tøm hø-nettet og fej foran, samt ca. 1 halv meter bagerst fra bagklappen. 

Efterlader du en pæn trailer, er der større chance for at du også modtager en pæn trailer. 

  • Det er IKKE tilladt at fragte heste(n) med påmonterede Mordax.

Trailerleje sørger for, at traileren er fyldt med strøelse.

  • Mug derfor ud efter din hests efterladenskaber før traileren afleveres. 

Vi tilstræber på, at både hø-net og kæder er til stede, men sig endelig til hvis det mangler. 

  • Du må IKKE bruge vinduernes gitre til ophæng af hø-net mv. De kan ikke bære vægten af dette. 
  • Brug de placerede beslag til hø-nettet i stedet .